Produktion af litteratur
Hovedpointer fra Bog- og Litteraturpanelets årsrapport

Fremgang i udgivelsen af ny, trykt dansk skønlitteratur 

  • I 2014 udkom der i alt 11.340 bøger (trykte bøger og e-bøger) på det danske bogmarked; i 2013 var tallet 10.784.
  • Udgivelsen af ny trykt skønlitteratur skrevet på dansk har haft fremgang. Fra 1223 i 2013 til 1.365 i 2014.
  • Udgivelsen af ny trykt faglitteratur skrevet på dansk falder. 2.151 bøger udkom i 2014. I 2013 udkom der 2.254.
  • Mængden af ny trykt oversat skønlitteratur svinger lidt gennem årene. I 2013 og 2014 blev der udgivet 1.344 eksemplarer,  mens der i 2010 blev udgivet 1.288 titler
  • Mængden af ny oversat faglitteratur viser en svagt faldende tendens. 815 eksemplarer oversat faglitteratur udkom på markedet i 2014 mod 835 året før.

For både fag- og skønlitteratur gælder det, at især engelske og amerikanske bøger er forlæg for et betydeligt antal oversættelser, henholdsvis 709 skønlitterære udgivelser og 543 faglitterære udgivelser i 2014 (trykte førstegangsudgivelser); men der er i perioden 2009-14 ikke tegn på, at engelske og amerikanske bøgers andel af den oversatte litteratur er i stigning. Oversættelser fra svensk, fransk og tysk er også relativt

Læs mere om produktionen af litteratur i Danmark i rapportens kapitel 2, afsnit 1.

Flere e-bøger giver mere plads til mindre forlag og lyrik

Inden for både fag- og skønlitteraturen ses en stigning i antallet af e-bogsudgivelser fra 2012 til 2014. Fra 2.497 i 2012 til 3.694 i 2014.

Ud over en generel vækst i e-bogsmarkedet kan en medvirkende faktor til stigningen være, at der i disse år kommer en del ældre litteratur i nye e-bogsudgaver. Væksten i kommercielle, skønlitterære udgivelser af e-bøger ligger inden for romaner, noveller og digte. Oversættelser fylder mindre blandt e-bøgerne end blandt trykte bøger. I perioden 2012-14 udgør e-bøger 37,6 % af den oversatte skønlitteratur, mens det tilsvarende tal for de trykte bøger er 52,5 % (i perioden 2009-2014). 

Blandt e-bogsudgiverne er en række mindre og knapt så kendte forlag. Flere af dem udgiver (stort set) ikke trykt litteratur. Det er værd at notere, at dansk lyrik har en vigtig udgivelseskanal i form af mindre kendte forlag, herunder selv- og medudgiverforlag, samt gennem digitale udgivelser.

Læs mere om e-bøger i rapportens kapitel 2, afsnit 1.2 

I lang tid har e-bogen været et marginalt fænomen på det danske bogmarked, men inden for de sidste par år er den for alvor blevet en del af både forlagenes omsætning og læsernes virkelighed. Samtidig tilbyder internettet nye muligheder for at distribuere bøger, ligesom kontakten mellem forfatter, forlag og læsere kan tage nye former
Bog- og Litteraturpanelet Årsrapport 2015

Accept af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Vi bruger blandt andet cookies til at føre statistik over trafikken på siden, så vi kan sikre os, at indholdet er relevant og let at finde for brugeren. Du kan til hver en tid slette cookies fra Bog- og Litteraturpanelet.

Accepter cookies