Forbrug af litteratur
Hovedpointer fra Bog- og Litteraturpanelets årsrapport

Danskernes læselyst er stabil i en tid med stort medieudbud

Danskernes læsevaner er overordnet stabile, på trods af at medieudbuddet aldrig har været større. Det er blandt den ældre del af befolkningen, de flittigste skønlitterære læsere skal findes. Faktorer som økonomi og uddannelse spiller ind i forhold til, hvor hyppigt folk læser, ligesom der er flere i hovedstaden og i de større byer, der læser hyppigt. E-bogen har endnu få dedikerede læsere, og størstedelen af befolkningen læser aldrig e-bøger. 

  •  Kvinder er de hyppigste forbrugere af skønlitteratur, men andelen af kvinder, der læser ugentligt eller hyppigere, er faldet fra fra 49,0 % i 2014 til 46,6 % i 2015.
  • Andelen, der læser skønlitteratur dagligt/næsten dagligt, er på samme niveau, hvad enten der er tale om de laveste husstandsindkomster eller de højeste.

  • 60,6 % af danskerne læser aldrig e-bøger.  3,4 % læste e-bøger på daglig eller næsten daglig basis i 2015.

Læs mere om danskernes læsevaner i rapportens kapitel 5.

Undersøgelse af læsevaner i Norden

Panelet har i marts 2017 offentliggjort en rapport, der belyser de forskellige læsestatistikker, som findes i Norden. Formålet med undersøgelsen har været at samle data for læsning fra eksisterende læseundersøgelser i lande, der er sammenlignelige med Danmark, og på den baggrund sige noget, om hvordan litteraturlæsningen i Danmark kan sammenlignes med læsning af litteratur i andre sammenlignelige lande. Derudover skal undersøgelsen afdække de metodiske forhold bag læseundersøgelserne og på den måde kvalificere arbejdet med at forbedre den danske læseundersøgelse.

Læs mere om læsevaneundersøgelsen.

 

Også på læsersiden finder man en voksende interesse for digitale udgivelser. Det er fortsat mere end halvdelen af danskerne (60,6 %), der aldrig læser i e-bøger, men 9,2 % af danskerne læste i 2015 e-bøger mindst én gang om ugen mod 8,4 % i 2014. Sammenlignet med andre skandinaviske lande er e-bogslæsning mere udbredt i Danmark.
Bog- og Litteraturpanelet Årsrapport 2016

 

Accept af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Vi bruger blandt andet cookies til at føre statistik over trafikken på siden, så vi kan sikre os, at indholdet er relevant og let at finde for brugeren. Du kan til hver en tid slette cookies fra Bog- og Litteraturpanelet.

Accepter cookies