Læsning i tal

Bog- og Litteraturpanelet offentliggjorde i marts 2017 rapporten "Læsning i tal - metoder og resultater fra udvalgte internationale læsevaneundersøgelser. Rapporten er udarbejdet af Marie Bilde Rasmussen for Bog- og Litteraturpanelet.

På grund af metodiske forskelle er det ikke muligt at sammenligne landene direkte, men man kan man udlede nogle overordnede tendenser omkring læsning i de fem udvalgte europæiske lande, og de samme tendenser gør sig også gældende i Danmark:  

·         Kvinder læser oftere end mænd. I Danmark læser 47 procent af kvinderne skønlitteratur ugentligt eller hyppigere, mens tallet er 29 procent for mændenes vedkommende.

·         De ældre læser mest. 25 procent af den danske befolkning på 70 år eller derover læser skønlitteratur dagligt eller næsten dagligt. Det samme gælder kun for 12 procent af de 15-19 årige.

·         Uddannelse spiller en rolle i forhold til læsning. 49 procent af danskere med en lang eller mellemlang uddannelse læser skønlitteratur ugentligt eller hyppigere. Det samme gør sig gældende for 33 procent af den generelle befolkning, der har folkeskolen som højeste uddannelse.

Fakta om undersøgelsen

I rapporten undersøges det, hvilke data der findes om befolkningers læsevaner i Sverige, Norge, Finland, Tyskland og England, og der redegøres for de forskellige metodiske tilgange til at måle læsevaner på.

Rapporten leverer derudover også inspiration til arbejdet med at undersøge læsevaner i Danmark fremover, og der gives en række bud på, hvordan de nye digitale læsetjenester muliggør  detaljerede målinger af læseadfærd. 

Læs hele rapporten 

 

I rapporten undersøges det, hvilke data der findes om befolkningers læsevaner i Sverige, Norge, Finland, Tyskland og England, og der redegøres for de forskellige metodiske tilgange til at måle læsevaner på.
Bog- og Litteraturpanelet/ Marie Bilde Rasmussen Læsning i tal

 

Accept af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Vi bruger blandt andet cookies til at føre statistik over trafikken på siden, så vi kan sikre os, at indholdet er relevant og let at finde for brugeren. Du kan til hver en tid slette cookies fra Bog- og Litteraturpanelet.

Accepter cookies