Seminarer

Bog- og Litteraturpanelet skal fremme debatten om litteraturens situation i Danmark gennem seminarer og konferencer.

Tidligere afholdte seminarer 

kvalitet og litteratur

Den 6 december 2016 afholdt Bog- og Litteraturpanelet et seminar om litteratur og kvalitet. En række aktører, der enten forsker i eller benytter litterære kvalitetskriterier i deres virke, redegjorde ved seminaret for deres perspektiver på spørgsmålet om kvalitet og litteratur.

Se programmet for seminaret her

se slides fra en række af oplægsholderne 

”Kvalitetskriterier i kulturjournalistikken: David Lagercrantz og "Det der ikke slår os ihjel" i nordisk kulturjournalistik”, v/lektor Nete Nørgaard Kristensen, Københavns Universitet 

”Smag, kvalitet og danskernes læsning af litteratur”, v/ professor Stig Hjarvard, Københavns Universitet 

”Opplevelser av kvalitet og relevans i algoritmiske anbefalinger på kulturområdet" v/ Terje Colbjørnsen, gæsteforsker, Universitetet i Oslo 

”Ett användbart kvalitetsbegrepp: Kvalitetsbedömning i litteraturpolitiken” v/ lektor Linnéa Lindsköld, Högskolan i Borås  (der linkes til den fulde publikation, hvor artiklen bag oplægget optræder)

”Kvalitetsbedømmelser i optag og uddannelse af forfatterskoleelever” v/ rektor Jeppe Brixvold, Forfatterskolen 

E-bøger og bibliotekerne

Den 3. maj 2016 afholdt Bog- og Litteraturpanelet et seminar om bibliotekerne og e-bøger. Målet var at tilvejebringe mere viden på området for på den måde at skabe bedre forudsætninger for den fortsatte dialog mellem forlag og biblioteker.

Se programmet for seminaret her 

Se slides fra de forskellige oplægsholderne:   

Stig Hjarvard (professor, formand for Bog- og Litteraturpanelet): Introduktion til det danske e-bogsmarked.

Frank Huysmans (professor, Amsterdams universitet): E-lending in Europe policies, models, experiences

Elena Maceviciute(professor, Borås universitet): Is a balance necessary? E-books lending and sales in Sweden  

Tine Vind (enhedschef for biblioteker i Slots- og Kulturstyrelsen): Bibliotekernes kulturpolitiske strategier i en digital tidsalder

Annette Godt (bibliotekschef Allerød Bibliotek): Hvordan foregår materialevalget i bibliotekssektoren?

Mikkel Christoffersen (specialkonsulent, biblioteksudvikling, Københavns Biblioteker): Data fra eReolen

Jakob Harden, (digital- og udviklingschef, Politikens Forlag): Visioner, Observationer og Perspektiver

Lasse Korsemann Horne (forlagschef SAGA Egmont og L&R Digital): Fremtidens litterære e-bogskredsløb

Helle Busck Fensvig (direktør, Arnold Busck, næstformand for Boghandlerforeningen): Præsentation til seminar

Bogens globalisering – ændrede mønstre i bogdistributionen

Seminaret fandt sted den 2. december 2014 i Slots- og Kulturstyrelsens lokaler. Til seminaret havde panelet inviteret tre internationale eksperter til at holde oplæg:

 • Angus Philips, direktør for Oxford International Centre for Publishing Studies
 • Rüdiger Wischenbart, direktør i Rüdiger Wischenbart Content & Consulting
 • Jessica Sänger, jurist og souschef for den juridiske afdeling i den tyske brancheforening for forlag og boghandlere (Börsenverein des Deutschen Buchhandels)

To danske aktører perspektiverede temaet i en dansk kontekst.

 • Carsten Odgaard, Digital Key Account Manager, Gyldendal
 • Lotte Garbers, forfatter og tidligere formand for Dansk Forfatterforening  

Selvudgivere på bogmarkedet

Seminaret fandt sted den 22. april 2015 i Slots- og Kulturstyrelsens lokaler.

På seminaret præsenterede Nils Bjervig nogle foreløbige konklusioner fra den undersøgelse om alternative publikationsformer, som han udarbejdede for Bog- og Litteraturpanelet, og Mette Jørgensen fra Saxo Publish gav et overblik over selvudgiverne i Danmark.

Derudover delte fire selvudgivere deres tanker om at være selvudgivere.

De fire selvudgivere var: 

 • Steen Langstrup
 • Dorte Hummelshøj
 • Karsten Pers/ NEwPub
 • Eva Fredensborg

Seminaret blev afsluttet med en paneldebat, hvor selvudgivernes stilling i det litterære kredsløb blev diskuteret. Panelet bestod af: 

 • Andreas Norkild Poulsen (Arnold Busck)
 • Johannes Baun (Weekendavisen)
 • Marianne Majgaard Jensen (bibliotekar og lektør)
 • Carsten Vengsgaard (KLIM)
 • Christina Andersen (Bogrummet.dk)

Seminaret var arrangeret i samarbejde med Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur og Center for Litteratur mellem Medier, Aarhus Universitet.

Se de forskellige oplæg fra seminaret om selvudgivere på video nedenfor

Referat selvudgiverseminar

Et overblik over feltet for selvudgivelser i Danmark

At være selvudgiver – cases fra forskellige typer af selvudgivere

Er den litterære offentlighed klar til selvudgiverne

 

Bog- og Litteraturpanelet skal fremme debatten om litteraturens situation i Danmark gennem seminarer og konferencer.
fra Bog- og Litteraturpanelets kommissorium

 

Accept af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Vi bruger blandt andet cookies til at føre statistik over trafikken på siden, så vi kan sikre os, at indholdet er relevant og let at finde for brugeren. Du kan til hver en tid slette cookies fra Bog- og Litteraturpanelet.

Accepter cookies