Forbrug af litteratur
Hovedpointer fra Bog- og Litteraturpanelets årsrapport

De flittigste læsere bliver færre

Når vi ser på danskernes læsevaner, kan vi konstatere, at der er sket en række ændringer i danskernes forbrug af både skøn- og faglitteratur i løbet af de senere år. Generelt læser flere mennesker i Danmark, men de læser ikke så ofte. Der er således sket en forskydning i læsehyppighed, så skønlitteratur læses mindre hyppigt, mens læsning af faglitteratur er steget.

Hovedpointer i kapitlet:

  • Andelen af kvinder, der læser skønlitteratur ugentligt eller hyppigere, er faldet fra 50 % til 46 % fra 2010-2016
  • Andelen af kvinder, der læser faglitteratur ugentligt eller hyppigere, er steget med 5,1 procentpoint fra 2010 til 2016. Blandt mændene er stigningen på 5,8 procentpoint
  • Der er sket et markant fald i andelen af 30-39-årige, der læser skønlitteratur ugentligt eller hyppigere, på 9,3 procentpoint fra 2010-2016. Læsehyppigheden af skønlitteratur for de 40-59-årige går også mærkbart tilbage i perioden 
  • Blandt de unge er andelen af 15-19-årige, der læser faglitteratur ugentligt eller hyppigere, steget med hele 10,5 procentpoint, og for de 20-29-årige er stigningen på 8,8 procentpoint i perioden 
  • Det største udsving ses blandt personer med lange videregående uddannelser. Her er andelen af dem, der læser skønlitteratur ugentligt eller hyppigere, faldet med 13,3 procentpoint over de sidste syv år 
  • Udviklingen inden for læsning af e-bøger går langsomt, men er i vækst. Generelt læste 15,3 % e-bøger minimum én gang om måneden i 2016, mod 13 % i 2014. 

Læs mere om bogforbruget i rapportens kapitel 6.

Undersøgelse af læsevaner i Norden

Panelet har i marts 2017 offentliggjort en rapport, der belyser de forskellige læsestatistikker, som findes i Norden. Formålet med undersøgelsen har været at samle data for læsning fra eksisterende læseundersøgelser i lande, der er sammenlignelige med Danmark, og på den baggrund sige noget, om hvordan litteraturlæsningen i Danmark kan sammenlignes med læsning af litteratur i andre sammenlignelige lande. Derudover skal undersøgelsen afdække de metodiske forhold bag læseundersøgelserne og på den måde kvalificere arbejdet med at forbedre den danske læseundersøgelse.

Læs mere om læsevaneundersøgelsen.

 

I betragtning af at der i den offentlige debat med regelmæssige mellemrum udtrykkes bekymring for, om læsning af bøger er på vej ud (...), er det interessant at konstatere, at andelen af ikke-læsere er svagt faldende. I 2016 var andelen af personer, der aldrig læser skønlitteratur på det laveste siden 2010.
Bog- og Litteraturpanelet Årsrapport 2017

 

Accept af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Vi bruger blandt andet cookies til at føre statistik over trafikken på siden, så vi kan sikre os, at indholdet er relevant og let at finde for brugeren. Du kan til hver en tid slette cookies fra Bog- og Litteraturpanelet.

Accepter cookies